klokhuis online 500px

Nederlandse Taallessen met Nederlandse
en Belgische cultuur in New York en omgeving
‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie
NOB  ocw

Uitgangspunten

‘t Klokhuis geeft onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC). De school heeft daarbij als doel, zich zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We richten ons daarbij op de kerndoelen van de Nederlandse taal zoals deze zijn geformuleerd in het schoolwerkplan 2017.

Om een goede aansluiting met het Nederlandse onderwijs te krijgen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. De school houdt rekening met de verschillende achtergronden die de leerlingen hebben ten aanzien van de Nederlandse taal. Daarom wordt nauwkeurig naar iedere leerling persoonlijk gekeken en kan ieder kind op zijn/haar eigen niveau werken. De leerprestaties worden systematisch geëvalueerd.

Naast ons hoofddoel om kinderen de aansluiting met het Nederlands onderwijs te laten behouden, is ook ruimte geschapen voor leerlingen die Nederlands als vreemde taal willen uitoefenen. Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd voor volwassenen om Nederlands te leren.

Als school eerbiedigen wij iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

 

Afdrukken E-mailadres

Nederlandse Taallessen met Nederlandse en Belgische cultuur in New York en omgeving. ‘t Klokhuis is een non-profit 501c3 organisatie.